Termeni si Conditii - Marturie pe viata

Termeni si conditii

Termeni si conditii

Asociaţia „Marturie pe Viata” funcţionează ca persoană juridică română, de drept
privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală.

Scopul Marturie pe Viata

Misiunea Asociaţiei este desfășurarea de activități în domeniul protejării naturii și a mediului înconjurător și a activităților de impadurire.
Prin platforma www.marturie-pe-viata.ro dorim să ne promovăm proiectele și să adunăm fonduri pentru a duce la bun sfârșit misiunea noastră.

Utilizarea websitului MarturiePeViata

Utilizatorii de internet, pot să susțină proiectele legate de protejarea mediului înconjurător şi de campaniile MarturiePeViata.
Prin folosirea websitului, utilizatorii înțeleg să respecte termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul document.

Furnizarea de date

Donatorii vor avea obligaţia să furnizeze date complete şi reale cu privire la persoana lor, astfel cum sunt cerute în formularul de înregistrare.
În cazul în care datele furnizate se dovedesc a nu fi reale, inexacte sau incomplete, Asociaţia, prin angajaţii săi, poate suspenda sau închide definitiv orice comandă iar orice încercare ulterioară de înscriere pe websitul MarturiePeViata nefiind permisă.

Securitatea datelor

Utilizatorii MarturiePeViata sunt singurii responsabil pentru modalitatea de folosire a websitelui MarturiePeViata. Utilizatorii înteleg şi sunt de acord să nu folosească contul sau datele altor persoane pe MarturiePeViata.
În cazul în care sesizaţi orice violare a confidenţialitătii datelor personale, aveţi obligaţia de informare a Asociaţiei.
Pentru motive temeinice, Asociaţia poate limita sau bloca accesul la website unui utilizator, fără a îl notifica în prealabil.

Folosirea informaţiilor MarturiePeViata

Informaţiile cuprinse pe websitul MarturiePeViata sunt dedicate folosirii vizitatorilor în scop de informare şi interconexiune cu asociația şi nu pot face obiectul comercializării, sub nici o formă.
Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor MarturiePeViata, incluzând dar nelimitându-se la colectarea numelor de utilizator, adreselor de e-mail, fotografiilor, sau oricăror informaţii sau date ale altor utilizatori MarturiePeViata, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Acţiuni interzise pe websitul MarturiePeViata

Următoarele acţiuni sunt strict interzise pe webistul MarturiePeViata:

*publicarea de materiale cu conţinut obscen, ofensator, violent, defăimator, discriminator, rasist, şovin;
*publicarea de materiale publicitare sau promoţionale, sau alte forme de comercializare de produse sau servicii;
*publicarea sau difuzarea de materiale cu conţinut explicit sexual sau transmiterea de linkuri către websituri pentru adulţi;
*difuzarea sau transmiterea materialelor ce conţin viruşi, viermi sau de programe menite a distruge sistemele de operare;
*încarcarea, postarea sau transmiterea de materiale de tipul „junk mail”, „spam”, „spim” scrisori in lanţ, scheme piramidale, sau alte forme de solicitări neautorizate;
*încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea de conţinut pentru care utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare;
*promovarea de informaţii despre care utilizatorul cunoaşte că sunt false sau promovarea de activitaţi ilegale sau abuzive, obsecene, ameninţatoare, calomnioase;
*promovarea sau furnizarea de informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promovarea violenţei fizice sau verbale împotriva oricărui grup sau persoane, sau promovarea oricărui act de cruzime faţă de animale;
*promovarea de instrucţiuni pentru realizarea de activităţi ilegale sau criminale;
*publicarea de materiale protejate de dreptul de autor, pentru care nu există permisiunea autorului de publicare şi difuzare.
*Asociaţia va şterge şi îndepărta materialele ce prezintă conţinut interzis, putând în orice moment suspenda ori bloca accesul utilizatorului care a difuzat sau promovat materiale cu astfel de conţinut.
*De asemenea, Asociaţia va putea lua măsuri legale împotriva utilizatorului care a publicat conţinut interzis pe websitul MarturiePeViata.

Asociaţia nu poate monitoriza şi controla în permanenţă acţiunile utilizatorilor săi pe websitul MarturiePeViata.
Asociaţia nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de utilizatorilor, disponibile pe websit.
Asociaţia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul publicat de utilizatorilor săi.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în websitul MarturiePeViata, sub formă de text, date, software sau imagini statice.
Conţinutul websitului este proprietatea MarturiePeViata şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei.
Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe webistul MarturiePeViata este strict interzisă, în caz de violarea a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Drepturile de autor

Asociaţia devine proprietară asupra tuturor textelor publicate pe websitul şi forumul MarturiePeViata.
Cu toate acestea, prin publicarea de date utilizatorii acordă Asociaţiei dreptul de a folosi, modifica, reproduce, difuza sau distribui conţinutul transmis de ei, exclusiv pe websitul MarturiePeViata.
Prin postarea oricarui tip de material pe websitul şi forumul MarturiePeViata, utilizatorul garantează că întreg conţinutul este proprietatea utilizatorului sau are dreptul de folosirea a respectivului conţinut, precum şi ca prin difuzarea conţinutului nu se violează drepturile de autor sau de proprietate intelectuală ale niciunei persoane sau entităţi.

Legături către alte websituri

Websitul MarturiePeViata poate furniza legaturi (link-uri) către alte websituri resurse. MarturiePeViata nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicitat pe aceste websituri sau resurse.
Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de websituri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii

UTILIZATORII ÎNTELEG ȘI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

A) UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ȘI SERVICIILOR WEBSITULUI MARTURIEPEVIATA SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. SERVICIILE SUNT FURNIZATE PE PRINCIPIUL „AȘA CUM SUNT” SAU „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”.

B) ASOCIAŢIA NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; INFORMAŢIILE PUBLICATE PE WEBSITUL ȘI FORUMUL MARTURIEPEVIATA VOR FI CORECTE SAU EXACTE; SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI TOATE CERINŢELE UTILIZATORILOR; ORICE EROARE DE PROGRAM VA FI CORECTATĂ.

C) NICI O INFORMAŢIE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBŢINUTĂ DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL WEBSITULUI MARTURIEPEVIATA VA CREA VREO RESPONSABILITATE FAŢĂ DE ASOCIAŢIE, DACĂ NU E SPECIAL PREVĂZUTĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT;

Garantii

ASOCIAŢIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI UN FEL DE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA: NEREALIZAREA DE PROFIT, POSIBILITATEA DE FOLOSIRE, SAU ALTE PAGUBE, REZULTÂND DIN:

A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR WEBISTULUI MARTURIEPEVIATA;

B) ACCES NEAUTORIZAT LA DATELE DE UTILIZATOR MARTURIEPEVIATA;

C) DETERIORAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR;

D) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIILE ȘI INFORMAŢIILE WEBSITULUI MARTURIEPEVIATA.

Alte prevederi

Asociaţia va putea în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe websitul MarturiePeViata.

Asociaţia va putea modifica prezenţii Termeni şi Condiţii oricând, fără o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe websit.
În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a websitului MarturiePeViata, se va face referire despre aceasta în una din paginile principale ale websitului.
Continuarea folosirii de către utilizatori a websitului MarturiePeViata atesta acceptul acestora a noilor reguli.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române in vigoare.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă.
În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.